Dokážete pracovat v extrémních teplotních podmínkách? A co strojní zařízení instalované v extrémních okolních podmínkách? Obojí může vést k selhání, když je velmi chladno, velmi horko nebo velmi vlhko. Je faktem, že lidé a stroje vyžadují ideální pracovní prostředí, aby byli produktivní. V prostředích s nebezpečím výbuchu je to o to důležitější.

Řešením je klimatizace, která přebírá kontrolu nad teplotou v Zóně 1 a Zóně 2. Systémy vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) pro tyto prostory musí splňovat velmi specifické požadavky. ExSys Cool série 8701 od specialisty na ochranu proti výbuchu R. STAHL je ideálním řešením pro tuto výzvu.

Plně automatický klimatizační systém řídí správnou teplotu a ventilaci v prostorách vystavených nebezpečí výbuchu. Systém ExSys Cool 8701 je certifikován v souladu s normami ATEX a IECEx pro implementaci v Zóně 1 a 2. Je certifikován jako zařízení a lze jej instalovat do řešení Ex e a Ex p bez dalších certifikací. Řada je k dispozici s chladicím výkonem od 4 kW do 6 kW v širokém teplotním rozsahu od 18 °C do 35 °C.

Typické aplikace zahrnují velíny, ovládací panely (Ex e), ubytovací prostory, přetlakové panely (Ex p), skříně analyzátorů, dílenské kabiny, kabiny operátorů, kabiny vrtaček a kontejnerová řešení.

Výhody ExSys Cool