Vážení zákazníci, obchodní partneři,

naše společnost slaví v tomto roce třicáté výročí od svého založení. Rád bych touto cestou poděkoval vám všem, našim zákazníkům a obchodním partnerům, protože díky spolupráci s vámi se podílíme na realizaci mnoha zajímavých a důležitých projektů.

Zvláštní poděkování patří také mému otci, Miloni Bálkovi, který naši společnost založil a dlouhá léta vedl. A samozřejmě také všem ostatním, kteří v naší společnosti pracovali a pracují, protože také jejich zásluhou se stal EX-TECHNIK spolehlivým partnerem pro vás všechny.

Naším cílem pro další období je nejen udržení, ale také rozšíření profesionality, odbornosti a kvality služeb, které společnost EX-TECHNIK s.r.o. nabízí. Těšíme se proto na úspěšnou spolupráci v dalších letech.

Ing. Martin Bálek

jednatel a generální ředitel EX – TECHNIK s.r.o.