Vážení obchodní partneři,

vzhledem k aktuální situaci ve věci COVID-19 jsme jako řada jiných společností učinili mimořádné kroky pro zamezení šíření tohoto viru.

Na úvod bychom Vás rádi ujistili, že nám dosud není známo, že by některý z našich zaměstnanců, byl tímto virem zasažen. Nicméně přijali jsme určitá opatření, abychom zajistili nejen obchodní činnost, ale také výrobu a expedici našich výrobků a zboží.

Jako řada dalších firem používáme samozřejmě desinfekci a současně s tím jsme také omezili přístup cizích osob do objektu. Zastavili jsme také návštěvy našich zástupců s tím, že jsme dostupní na telefonech či emailech. V případě potřeby jsme schopni realizovat i telekonference, abychom co nejvíce vyšli vstříc Vašim požadavkům a současně abychom zajistil bezpečnost nejen našich zaměstnanců, ale také bezpečnost Vás samotných.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o upuštění od osobních návštěv či odběrů zboží, které Vám rádi zašleme prostřednictvím zásilkových služeb, které v našem regiónu zatím běžně fungují.

Je v zájmu nás všech, abychom zajistili co nejmenší dopady epidemie na naše zdraví i celou naši ekonomiku.

EX – TECHNIK s.r.o.

Ing. Martin Bálek

jednatel společnosti